TIL NEDERLAND: LEVC UNDERTEGNER SIN FØRSTE STORE EKSPORTAVTALE FOR DEN ELEKTRISKE DROSJEN

  • LEVC har signert en eksportavtale om levering av elektriske drosjer til den nederlandske e-mobilitetsspesialisten RMC.
  • Denne store europeiske bestillingen innebærer at 225 elektriske drosjer skal leveres til Nederland i begynnelsen av 2018.
  • LEVC begynner å selge sin elektriske drosje i London senere i år, og selskapet vil kunngjøre andre eksportavtaler når den tid kommer.

Onsdag 12. juli 2017, Coventry, England: LEVC (London EV Company) har kunngjort sin første store eksportavtale for selskapets nye elektriske drosje, TX.

Avtalen innebærer et samarbeid mellom LEVC og det Rotterdam-baserte selskapet RMC (Rotterdam Mobility Centre) og deres partnere om å tilby transport med nullutslipp som er tilgjengelig for alle, både i og utenfor Amsterdam. Som en del av avtalen vil 225 elektriske drosjer bli eksportert til Nederland. De fleste kjøretøyene vil være direkte eid av RMC, mens et mindre antall drosjer vil bli leid ut eller solgt til datterselskaper. 

Denne samarbeidsavtalen er et stort steg på LEVCs vei mot å bli et selskap med flere produkter og tilstedeværelse i flere markeder. LEVC har for øyeblikket en markedsandel på 80 % for spesialbygde drosjer i London, og har utviklet en ny elektrisk drosje som vil gjøre det mulig for selskapet å drive virksomhet også utenfor landets hovedstad. Av denne grunn har den nye elektriske TX-drosjen gjennomgått omfattende testing for å sikre at den kan operere under alle mulige forhold.

LEVC, med støtte fra Department for International Trade (DIT), jobber nå med å finne de beste samarbeidspartnerne i Europa. Den første store suksessen i Europa er utnevnelsen av RMC som LEVCs foretrukne importør for Nederland.

RMC ble grunnlagt på 1980-tallet, og tilbyr mobilitetstjenester i Haag, Amsterdam og Rotterdam. Selskapet ble tildelt kontrakten for ekstra offentlig transport i Amsterdam, og tilbyr 850 000 turer årlig for eldre og funksjonshemmede personer som ikke er i stand til å reise med vanlig kollektivtransport i byen. De fleste av disse turene vil bli gjennomført med LEVCs elektriske TX-drosje.

Den britiske handelsministeren Mark Garnier (MP) uttalte: 

«Det ble eksportert flere biler fra Storbritannia i fjor enn noen gang før, og det nye samarbeidet mellom LEVC og RMC er nok et tegn på tillit til Storbritannias svært konkurransedyktige bilindustri.

Storbritannia besitter verdensledende ekspertise innen produksjon og utvikling av kjøretøy med lavt karbonutslipp, og jeg er svært glad for at DIT har hjulpet LEVC med å sikre seg sin første internasjonale bestilling i Nederland.»

Cees Tommel, adm. dir. i RMC, sa: 

«RMC jobber for å sikre at alle mennesker kan delta aktivt i samfunnet, slik at også de med funksjonshemninger kan gå på skole, besøke familie eller gjøre andre viktige ærender. Ved å ta i bruk LEVCs verdensledende spesialbygde elektriske drosje, kan vi nå tilby denne mobilitetstjenesten og samtidig redusere utslipp.»

LEVCs elektriske drosje med utvidet rekkevidde, TX, er for øyeblikket i den siste fasen av et 1 600 000 km langt testprogram, og vil bli å se på gatene i London senere i år. RMC vil bli det første selskapet som mottar en TX med ratt på venstre side i begynnelsen av 2018.