Lett kommersiell varebil med mulighet for nullutslipp

  • Det andre kjøretøyet fra helt nytt anlegg er en lett kommersiell varebil
  • Spesialbygd elektrisk kjøretøy med utvidet rekkevidde som skal oppfylle den kommersielle sektorens behov
  • Avansert teknologi som bidrar til å takle den urbane forurensningskrisen
  • Sikter mot sektorene som utfører levering, distribusjon og vedlikehold "den siste kilometeren"
  • En økt investering på omkring 25 millioner pund, som tar moderselskapet Geelys totale investering opp til 325 millioner pund

Etter den offisielle åpningen av London Electric Vehicle Companys nye forsknings- og produksjonslokaler i Ansty, er selskapet veldig glade for å kunne offentliggjøre at det andre kjøretøyet som vil bli produsert, er en dedikert, elektrisk lett kommersiell varebil (LVC) med utvidet rekkevidde. 

Dette helt nye, svært fleksible og kommersielt konkurransedyktige kjøretøyet vil redusere driftsutgifter for flåteeiere, forbedre luftkvaliteten og hjelpe byene med å takle forurensningskrisen i urbane områder. 

Luftkvalitetkrisen i mange urbane områder har understreket det store behovet for og etterspørselen etter kommersielle kjøretøy med mulighet for nullutslipp i større byer over hele verden. Å gjøre kjøretøyene elektriske er en viktig del av den globale strategien for å redusere utslipp. London Electric Vehicle Company er fast bestemt på å anvende de kunnskapene de har om den avanserte teknologien bak elektriske kjøretøy, og drosjemarkedet, på urbane, kommersielle kjøretøy.​

Carl-Peter Forster, styreformann i London Electric Vehicle Company, sa:

"I tillegg til vår helt nye drosje, er produksjonen av denne splitter nye lette kommersielle varebilen et vendepunkt for selskapet, fordi vi går vekk fra en organisasjon med ett enkelt produkt og ett enkelt marked til en organisasjon med flere produkter og flere markeder. Vi fortsetter å engasjere oss fullt ut om å designe og produsere dedikerte elektriske kjøretøy med utvidet rekkevidde som bygger på vår store kunnskap om avansert teknologi og behovene til den urbane, kommersielle sektoren."

London Electric Vehicle Companys forsknings- og utviklingsteam på omkring 200 mennesker, som nå er basert i Ansty, har jobbet døgnet rundt for å utvikle en fremragende lett kommersiell varebil som egner seg til verdens byer i det 21. århundre og som bygger på selskapets nye kjerneplattform, elektriske kjøretøy. Selskapets banebrytende arbeid med å utvikle den splitter nye drosjen underbygger den nye LCV-strategien. Varebilen er lagd ut fra den samme teknologiplattformen som elektriske kjøretøy med utvidet rekkevidde. Fordi denne plattformen og produksjonsmulighetene allerede er på plass, og fordi de er utformet for fleksibel produksjon fra første dag, kan selskapet få den nye varebilen ut på markedet gjennom en økt investering på rundt 30 millioner pund. Dette tar totalinvesteringen fra moderselskapet Geely til 325 millioner pund.

Det nye kjøretøyet vil bidra til at byer rundt om i verden kan nå utslippsmålene sine, i tillegg til at det kan takle de tøffeste urbane omgivelsene. Det som er viktig for sjåførene er at kjøretøyet vil være klart for byen og vil redusere driftsutgiftene, selv etter hvert som den stadig skiftende elektriske infrastrukturen fortsetter å utvikle seg.

Zhou Jianqan, lederen for Geelys avdeling for kommersielle kjøretøy, sa:

"Jeg er ekstremt stolt over å se at Geelys investering i London Electric Vehicle Company har betydning for mer enn bare drosjemarkedet. Sektoren for lette kommersielle varebiler i byer over hele verden utgjør et enormt potensial, og urbane ledere slutter seg til nullutslipp i et utrolig høyt tempo.

Dette kjøretøyet er et resultat av det nye forsknings- og utviklingsteamet som er basert i Ansty, og det vil komplettere Geelys globale ekspertise innenfor teknologien bak elektriske kjøretøy samt øke antallet talenter i verdensklasse i gruppen."