FREMTIDENS KOMMERSIELLE KJØRETØY

Hos LEVC er alt vi gjør elektrisk. Vårt fokus er rettet mot å produsere elektriske kjøretøy til næringslivet, blant annet til passasjertransport og forretningsvirksomhet.
Det skjer mye i transportbransjen, og utviklingen tvinges frem av behovet for å kutte fossilt drivstoff og utslipp innen transport. Vi er stolte av å ligge i forkant av denne utviklingen. Hver dag bruker vi ressursene våre og ekspertisen vår til å utvikle en ny generasjon av gode, bærekraftige kommersielle kjøretøy.
Vi jobber alltid med nye og avanserte løsninger som oppfyller behovene til både eiere, sjåfører og passasjerer. Vi har en visjon om smartere og renere transport med teknologi som kommer både bedriftene og miljøet til gode.