Ordliste

CCS (Combined Charging System): Kombinert ladestasjon – koblingsplugger og kontakter som gjør det mulig for sjåfører å lade batteriet enten hjemme eller på en offentlig ladestasjon.

CHAdeMO: En forbundet koblingsplugg for å gjenopprette batteristrøm. Den nye el-drosjen inkluderer en port som er egnet for CHAdeMO-koblingsplugger, selv om de gradvis blir mindre vanlige til fordel for CCS-koblingsplugger.

ECU (Electronic Control Unit): Elektronisk kontrollenhet – de innebygde systemene som styrer de elektriske systemene og delsystemene til et kjøretøy. Den nye el-drosjen har 40 flere ECU-er.

ERAD (Electric Rear Axle Drive): Elektrisk bakaksel – den viktigste drivverkkomponenten i den nye elektriske drosjen.

E-REV (Extended Range Electric Vehicle): Elektrisk kjøretøy med rekkeviddeforlenger, dvs. en form for plug-in-hybridmodell som er i stand til å operere utelukkende via elektrisk kraft.

EV (Electric Vehicle): Elektrisk kjøretøy, dvs. en bil som bruker en eller flere elektriske motorer for fremdrift.

FX-serien: Den opprinnelige linjen med motoriserte London-drosjer, som begynte med FX3 i 1948 og endte i 1997.

ISO 10542: Internasjonal reguleringsstandard for fastspenning av rullestoler og deres brukere mens de transporteres i et kommersielt kjøretøy. Det omfattende festesystemet til den nye elektriske drosjen oppfyller standarden for ISO 10542, med fire tilgjengelige sikkerhetspunkter og festestropper tilgjengelig.

London Taxi Company (LTC) / London Electric Vehicle Company (LEVC): Det tidligere og nåværende navnet på bilprodusentselskapet som har designet, utviklet og produsert drosjer for London og resten av verden siden 1899.

OBD (On-Board Diagnose): Er diagnose kontakt for det elektroniske styringssystemet.

Rekkeviddeforlenger (Range Extender): Den bensindrevne motoren som fungerer i samarbeid med den nye drosjens elektriske motor for å utvide den mulige rekkevidden inntil ca. 607 km.

Pure EV-modus: Kjøremodus som bare bruker elektrisk kraft.

Save-modus: Kjøremodus som bare bruker bensinmotorens rekkevidde, og dermed sparer batteristrøm.

Smart-modus: Standard kjøremodus for den nye elektriske drosjen, som automatisk bestemmer den mest effektive måten å bruke batteristrøm og den rekkeviddeforlengende bensinmotoren på.

TCO (Total Cost of Ownership): Samlet eierkostnad.

TX-serien: Den nyeste serien av London-Taxier som erstattet FX-modellene. TX1 var først ut i 1997. Den nylanserte elektriske Taxien er den femte i serien, og erstatter TX4.

WAV (Wheelchair Accessible Vehicle): Rullestoltilpasset kjøretøy.